Trans24h’s blog

[ Số #1 ] Dịch thuật công chứng tại Việt Nam

Trình tự thủ tục khi làm dịch vụ công chứng bản dịch

Hiện giờ, có rất nhiều loại giấy tờ, văn bản, hợp đồng tiếng nước ngoài dịch sang tiếng Việt hoặc từ tiếng Viết dịch sang tiếng nước ngoài để phù hợp với hoàn cảnh, mục đích của công việc. Vậy cần có điều kiện gì thì những loại giấy tờ, văn bản dịch ấy được công chứng và các bước công chứng được thực hiện như thế nào?

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 61 Luật Công chứng 2014 thì việc dịch giấy tờ, văn bản từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài hoặc từ tiếng ngoài sang tiếng Việt để công chứng phải vì người phiên dịch là cộng tác viên của tổ chức hành nghề công chứng thực hiện. Cộng tác viên phải là người tốt nghiệp đại học ngoại ngữ hoặc đại học khác mà thông thạo tiếng nước ngoài đó. Cộng tác viên phải chịu trách nhiệm đối với tổ chức hành nghề công chứng về tính chính xác, phù hợp của nội dung bản dịch vì mình thực hiện.

công chứng bản dịch từ tiếng nước ngoài

Cũng theo quy định tại Điều 61 thì việc công chứng bản dịch được thực hiện như sau:

- Công chứng viên tiếp nhận bản chính giấy tờ, văn bản cần dịch, kiểm tra và giao cho người phiên dịch là cộng tác viên của tổ chức mình thực hiện.
- Người phiên dịch phải ký vào từng trang của bản dịch trước khi công chứng viên ghi lời chứng và ký vào từng trang của bản dịch.
- Từng trang của bản dịch phải được đóng dấu chữ “Bản dịch” vào chỗ trống phía trên bên phải; bản dịch phải được đính kèm với bản sao của bản chính và được đóng dấu giáp lai.

- Lời chứng của công chứng viên đối với bản dịch phải ghi rõ thời điểm, địa điểm công chứng, họ tên công chứng viên, tên tổ chức hành nghề công chứng; họ tên người phiên dịch; chứng nhận chữ ký trong bản dịch đúng là chữ ký của người phiên dịch; chứng nhận nội dung bản dịch là chính xác, không vi bất hợp pháp luật, không trái đạo đức xã hội; có chữ ký của công chứng viên và đóng dấu của tổ chức hành nghề công chứng.

Tuy nhiên, những trường hợp sau đây công chứng viên không được nhận và công chứng bản dịch:

- Công chứng viên biết hoặc phải biết bản chính được cấp sai thẩm quyền hoặc không hợp lệ; bản chính giả.
- Giấy tờ, văn bản được yêu cầu dịch đã bị tẩy xoá, sửa chữa, thêm, bớt hoặc bị hư hỏng, cũ nát không thể xác định rõ nội dung.
- Giấy tờ, văn bản được yêu cầu dịch thuộc bí mật nhà nước; giấy tờ, văn bản bị cấm phổ biến theo quy định của pháp luật.

Như vậy, căn cứ các quy định nêu trên thì bản dịch từ tiếng nước ngoài được công chứng tại tổ chức hành nghề công chứng và việc công chứng chỉ được thực hiện bởi cộng tác viên phiên dịch của tổ chức hành nghề công chứng.